Modal Solar Beag

 • MONO-90W And PLOY-90W

  MONO-90W Agus PLOY-90W

  Meud gach Pallet: 40

  Meud Pallet MONO-90W (mm): L697 × Wl, 110 × H988

  Cuideam lom MONO-90W gach Pallet: 241.6 kg

  Cuideam Làn MONO-90W gach Pallet: 291.6 kg

  Meud Pallet PLOY-90W (mm): L697 × Wl, 110 × Hl, 074

  Cuideam lom PLOY-90W gach Pallet: 266.8 kg

  Cuideam iomlan PLOY-90W gach Pallet: 316.8 kg

 • MONO-80W And PLOY-80W

  MONO-80W Agus PLOY-80W

  Meud gach Pallet: 40

  Meud Pallet MONO-80W (mm): L697 × Wl, 110 × H861

  Cuideam lom MONO-80W gach Pallet: 204.4 kg

  Cuideam Làn MONO-80W gach Pallet: 254.4 kg

  Meud Pallet PLOY-80W (mm): L697 × Wl, 110 × H827

  Cuideam lom PLOY-80W gach Pallet: 225.6 kg

  Cuideam iomlan PLOY-80W gach Pallet: 275.6 kg

 • MONO-60W And PLOY-60W

  MONO-60W Agus PLOY-60W

  Meud gach Pallet: 40

  Meud Pallet MONO-60W (mm): Ll, 110 × W624 × H827

  Cuideam lom MONO-60W gach Pallet: 167.6 kg

  Cuideam Làn MONO-60W gach Palle: 217.6 kg

  Meud Pallet PLOY-60W (mm): L661 × Wl, 110 × H827

  Cuideam lom PLOY-60W gach Pallet: 184 kg

  Cuideam iomlan PLOY-60W gach Palle: 234 kg

 • MONO-12W And PLOY-12W

  MONO-12W Agus PLOY-12W

  Meud gach Pallet: 720

  Meud Pallet (mm): Ll, 434 × Wl, 062 × H889

  Cuideam lom gach màileid: 748.8 kg

  Cuideam iomlan gach màileid: 798.8 kg

  Meud Pallet PLOY-12W (mm): Ll, 414 × Wl, 062 × Hl, 009

  Cuideam lom PLOY-12W gach Pallet: 871.2 kg

  Cuideam iomlan PLOY-12W gach Pallet: 921.2 kg

 • MONO-20W And PLOY-20W

  MONO-20W Agus PLOY-20W

  Meud MONO-20W gach Pallet: 360

  Meud Pallet MONO-20W (mm): Ll, 137 × Wl, 062 × H860

  Cuideam lom MONO-20W gach Pallet: 576 kg

  Cuideam Làn MONO-20W gach Pallet: 626 kg

  Meud PLOY-20W gach Pallet: 240

  Meud Pallet PLOY-20W (mm): L842 × Wl, 062 × H860

  Meud Pallet PLOY-20W (mm): 424.8 kg

  Meud Pallet PLOY-20W (mm): 474.8 kg

 • MONO-40W And PLOY-40W

  MONO-40W Agus PLOY-40W

  Meud gach Pallet: 80

  Meud Pallet MONO-40W (mm): L697 × Wl, 110 × H928

  Cuideam lom MONO-40W gach Pallet: 216 kg

  Cuideam Làn MONO-40W gach Pallet: 266 kg

  Meud Pallet PLOY-40W (mm): L697 × Wl, 110 × H998

  Cuideam lom PLOY-40W gach Pallet: 244 kg

  Cuideam iomlan PLOY-40W gach Pallet: 294 kg

 • MONO-50W And PLOY-50W

  MONO-50W Agus PLOY-50W

  Meud gach Pallet: 40

  Meud Pallet MONO-50W (mm): L697 × Wl, 110 × H649

  Cuideam lom MONO-50W gach Pallet: 142.8 kg

  Cuideam Làn MONO-50W gach Pallet: 192.8 kg

  Meud Pallet PLOY-50W (mm): L697 × Wl, 110 × H687

  Cuideam lom PLOY-50W gach Pallet: 156.4 kg

  Cuideam iomlan PLOY-50W gach Pallet: 206.4 kg

 • MONO-100W And PLOY-100W

  MONO-100W Agus PLOY-100W

  Meud gach Pallet: 40
  Meud Pallet MONO-100W (mm): L944 × Wl, 110 × H827
  Cuideam lom MONO-100W gach Pallet: 266.4 kg
  Cuideam Làn MONO-100W gach Pallet: 316.4 kg
  Meud Pallet PLOY-100W (mm): Ll, 038 × Wl, 110 × H827
  Cuideam lom PLOY-100W gach Pallet: 294.4 kg
  Cuideam iomlan PLOY-100W gach Pallet: 344.4 kg
 • MONO-120W And PLOY-120W

  MONO-120W Agus PLOY-120W

  Meud gach Pallet: 35

  Meud Pallet MONO-120W (mm): Ll, 049 × Wl, 150 × H827

  Cuideam lom MONO-120W gach Pallet: 312.55 kg

  Cuideam Làn MONO-120W gach Pallet: 362.55 kg

  Meud Pallet PLOY-120W (mm): Ll, 150 × Wl, 156 × H827

  Cuideam lom PLOY-120W gach Pallet: 345.45 kg

  Cuideam iomlan PLOY-120W gach Pallet: 395.45 kg

 • MONO-3W And PLOY-3W

  MONO-3W Agus PLOY-3W

  Meud gach Pallet: 900

  Meud Pallet (mm): L860 x W1,062 x H721

  Cuideam lom gach màileid: 342 kg

  Cuideam iomlan gach màileid: 392 kg

 • MONO-160W And PLOY-160W

  MONO-160W Agus PLOY-160W

  Meud gach Pallet: 35

  Meud Pallet (mm): L1,150 × W1,366 × H827

  Cuideam lom gach màileid: 409.85 kg

  Cuideam iomlan gach màileid: 459.85 kg

  Meud Pallet PLOY-160W (mm): Ll, 150 × Wl, 509 × H827

  Cuideam lom PLOY-160W gach Pallet: 453.95 kg

  Cuideam iomlan PLOY-160W gach Pallet: 503.95 kg

 • MONO-6W And PLOY-6W

  MONO-6W Agus PLOY-6W

  Meud gach Pallet: 720

  Meud Pallet MONO-6W (mm): Ll, 002 × Wl, 062 × H721

  Cuideam lom MONO-6W gach Pallet: 403.2 kg

  Cuideam Làn MONO-6W gach Pallet: 453.2 kg

  Meud Pallet PLOY-6W (mm): Ll, 162 × Wl, 062 × H721

  Cuideam lom PLOY-6W gach Pallet: 468 kg

  Cuideam iomlan PLOY-6W gach Pallet: 518 kg